Izjava

MednarodniDanRevščine2016.pdf 176.0KB

Ob dnevu revščine


Izjava ob svetovnem dnevu revščine 17.10.2016
Revščina v svetu, socialna neenakost in ťstrukturna ranljivostŤ ostajajo resna grožnja, ugotavlja poročilo UNDP. Skoraj 1,5 milijarde ljudi živi v revščini, še 800 milijonov pa jih je na robu revščine. Kakih 1,2 milijarde ljudi preživi z vsega 1,25 dolarja na dan ali celo manj. Kot izpostavlja poročilo, bi moralo biti na samem vrhu razvojne agende predvsem dvoje: zagotoviti osnovne socialne službe in zaposlitev za vse. Da bi revnemu delu človeštva omogočili dostop do osnovne socialne varnosti, bi stalo manj kot dva odstotka svetovnega BDP. To, da je v sedanjem času v Sloveniji po podatkih v skupnem številu obsega revščine in socialni izključenosti 385.000 ljudi, ob dnevu revščine ne izpostavlja samo obsega problema, temveč izpostavlja vprašanje – zakaj ni problem zmanjšan. Ob obsegu prekarnega dela, ob upadanju pokojnin in zaradi obsega socialno izključenih v Sloveniji bo potreben zasuk v načinu razmišljanja. Niso namreč pomembne strategije in predlogi ukrepov, žice pred begunci in predlogi manjšanja socialnih pravic. Bolj pomembno od namenov je, kaj smo v letu 2016 dosegli za zmanjšanje tega problema. 
  • Nismo se znali zmeniti o brezplačnih kosilih v šolah. 
  • Nismo dali poudarka ukrepom za revne invalide, katerih delež se približuje 40%.
  • Z zakonodajnimi ukrepi nismo znali odgovoriti na prakso, da je nezaposleni po 45 letu praktično obsojen na dolgotrajno nezaposlenost. 
  • Brez pripomb seštevamo več deset tisoč mladih ljudi, ki želijo oditi za kruhom v tujino. 
  • Tiho soglašamo s tem da 10.000 ljudi čaka na upokojitev na zavodu za zaposlovanje. 
  • Tiho pristajamo na to, da je zaradi sistema socialnih transferov revščina postala večgenarecijsko pogojena in da prispeva k temu, da je reven vsak 7 otrok. 
  • Pristajamo na to, da ima večina upokojencev manj kot 600 EUR pokojnine. 
  • S pasivnostjo spremljamo nove predloge in strategije, kot npr. predlog ťbele knjigeŤ, da bo najnižja pokojnina znašala 222.52 EUR.
Na ta dan se je zato smiselno vprašati, kaj bomo naredili za zmanjševanje revščine v prihodnjem letu in ne katere dnevne afere bomo proglasili za bolj pomembne od temeljnega vprašanja slovenske družbe, ki ga predstavlja - dolgotrajna revščina.