Doživljajska pedagogika v praksi pomeni doživetje novega na drugačen način.

 

Priporočljiva je na t.i. nemirne otroke, hiperaktivne posameznike, za ljudi s težavami v komunikaciji, koordinacijo in ekipnim duhom.  Smo poznavalci socialnega varstva, zato smo sposobni prepeljati na prilagojenih poteh zelo različne uporabnike socialnega varstva: brezdomci, skupine zdravljeni alkoholikov, lažji invalidi, senzorni invalidi, ljudje s težavami v duševnem zdravju. Ob uporabnikih je vsekakor potrebno sodelovanje usposobljenega strokovnega kadra.

 

Za gibalno ovirane je prirejen poseben program in posebej usposobljen vodnik z več asistenti za premagovanje ovir, blata, padcev v koprive, odpravljanje tehničnih napak.

 

Kolesarske proge ne prilagajamo predznanju, sposobnosti, starosti in drugim okoliščinam.

 

Vse poti vsebujejo razlago osnovnih vaj iz gorskega kolesarstva: izogibanje oviri, vožnja čez oviro, zahtevno zaviranje. V skupinah se glede na interes razdelijo tudi vloge iz kolesarjenja v skupini: Scout, Tracker, Diger, Picker, Help, Master Mehanic

 

Skupine vodita dva do štirje izkušeni vodniki, z opravljenim usposabljanjem, opravljenim tečajem prve pomoči, z izkušnjami z delom s skupinami s posebnimi potrebami.

 

Naj povemo, da je vse mogoče. Slovenski distrofik žal letos ni uspel priti na Kilimandjaro, vendar je poskusil to v najtežjih pogojih, kar je lahko inspiracija vsem gibalno oviranim. Niso redki tudi drugi primeri športnih uspehov, zato smo se pripravljeni pogovoriti in predlagati skupno rešitev.

 

Cena je neprofitna in zajema stroške vodnikov s prevozi in simbolično nagrado.

 

Prevozni stoški, najem koles oziroma uporaba koles je prepuščena vašemu izboru. Možnosti za to so v različnih okoljih.

 

V marcu smo začeli s ponudbami osnovnim šolam - poti so primerne tudi za športne dneve in izlete športnih skupin.

 

Spoštovan je Zakon o ohranjanju narave in Zakon o gozdovih, ki urejata kolesarjenje v naravi. Vozi se po utrjenih poteh, ki so varne za udeležence.

 

Dobro si oglejte kolesarske poti/dejavnosti:

 

Lažja proga: 22 km po Blokah v bližini Krpanove poti - z ogledom Krpanove domačije

ZANIMIV-SPORTNI-DAN.pdf 280.8KB