Akademija za socialne vede je konceptualno postavljena kot "Think tank" neprofitna in neodvisna organizacija, ki deluje neodvisno od državnih financerjev. Trudimo se ostati v stiku s posameznimi izmed 6.800 Think tank organizacijami po svetu in razpolagamo z obsežnim znanjem, informacijami, rešitvami problemskih sklopov na globalni ravni, ki jih bomo prenašali v socialni prostor pri nas.

 

Smo zanimiva ekipa s področja znanosti in prakse. Naši vprašalniki na spletni strani so zanimiv način spremljanja utripa razmišljanja o aktualnih problemih.


Obiščite kakšen naš seminar – ne bo vam žal.

 

Izvajamo različne seminarje, z aktivnostmi smo vpeti tudi v mednarodne projekte. Svetujemo pri pripravi mednarodnih projektov in za razpise v RS v času javnih razpisov, smo podrobni poznavalci socialno varstvene zakonodaje, tudi ključne informacije pa lahko pridobimo hitro in uspešno. Del dejavnosti je izobraževanje o novostih, razvoju, znanosti in praksi na področju socialnega varstva.

 

Ne trudimo se biti konkurenca, gremo po svoji poti! Smo cenejši od večine, vendar so za nas pred financami v ospredju novosti, znanost in delo.


Samo najboljše, pa je usmeritev ustanoviteljev.

 

 

Dr. Bojan Regvar

Predsednik Združenja akademija za socialne vede