TEMA: TRAVMA IN ODPORNOST – KAKO JU PREPOZNATI IN UPOŠTEVATI V PROCESIH POMOČI


ORGANIZATOR: Združenje AKADEMIJA ZA SOCIALNE VEDE

KDAJ: 24. april 2024 od 9.oo do 13.3o

KJE: Hotel ASTORIA - BLED, Prešernova 44, Bled


PREDAVATELJI:
 mag. MIRAN MOŽINA, dr. med. psihiater in psihoterapevt, direktor Fakultete za psihoterapevtsko znanost Univerze Sigmunda Freuda - podružnica v Ljubljani, dolgoletni strokovnjak na področju socialnega varstva, supervizior ter prejemnik priznanja za razvoj slovenske psihoterapije leta 2007 s strani Slovenske krovne zveze za psihoterapijo.


CENA seminarja: 130 EUR


  1.  

 


Za tvegane oblike vedenja, motnje hranjenja, anksiozne in depresivne motnje, zasvojenosti, samomorilnost, nasilje idr. je pogosto ključni vzročni dejavnik travma, ki ima različne obraze. Hkrati so obremenilne izkušnje nujne za razvoj odpornosti. Za uspešno pomoč v socialnem in zdravstvenem varstvu je nujna dobra diagnostika in obravnava travme z upoštevanjem in razvijanjem odpornosti.

 

Travme so lahko male ali velike, razvojne, medgeneracijske, akutne ali kronične, preproste ali kompleksne. Lahko so povezane z obremenilnimi izkušnjami v otroštvu ali enkratnimi dogodki (npr. nenadna izguba ljubljene osebe, izpostavljenost naravnim katastrofam in nesrečam, vojnam idr.). Ob travmi so prisotna občutja strahu, groze, nemoči in čeprav nekatera občutja ljudje obvladamo hitro, lahko druga ostanejo "ujeta" v živčevju, tako da se v skrajnem primeru  razvije posttravmatska stresna motnja. Travme lahko dolgoročno zmanjšajo sposobnost ljudi za regulacijo stresa, obvladovanje agresivnosti, socialne odnose, oslabijo motivacijo ljudi, kar lahko pospeši razvoj različnih motenj. Posameznik, ki je izpostavljen travmatičnim dogodkom, se lahko odzove s šokom in skrajnimi čustvi ali zanikanjem, do izraza pa pride tudi njegova odpornost, ki jo moramo izkoristiti pri nudenju raznih oblik pomoči.

 

Na seminarju se bomo po eni strani naslonili na nova nevroznanstvena spoznanja o travmi in odpornosti, po drugi strani pa psihosocialnemu vidiku pristopa uporabnikom, ki temelji na razumevanju travme in odpornosti.

 

Na podlagi primerov iz prakse, ki jih bodo predstavili predavatelj in udeleženci, bodo izpostavljena načela in postopki pristopa, ki temelji na razumevanju travme in odpornosti.


 

SEMINAR BO VODIL: Dr. Bojan Regvar

ZDRUŽENJE AKADEMIJA ZA SOCIALNE VEDE

 

Plenarno predavanje in strokovni del:

 

mag. Miran MOŽINA, dr. med., psihiater in psihoterapevt, direktor in predavatelj na ljubljanski podružnici Univerze Sigmunda Freuda z Dunaja, dolgoletni strokovnjak na področju socialnega in zdravstvenega varstva, supervizor, avtor številnih publikacij ter prejemnik priznanja za razvoj slovenske psihoterapije leta 2007 s strani Slovenske krovne zveze za psihoterapijo.TRAVMA IN ODPORNOST

Prijavnica


Podatki o udeležencu

Ime in priimek:
Naslov:
Datum:
E-mail:
Podatki o plačniku

Ime in priimek:
Naslov:
Datum:
E-mail: